15 stycznia 2012

Tajemnica pewnej bramy w Malborku cd.

Kiedyś, bodajże ok 2007 roku zainspirowany poszukiwaniami Tomka i jego sugestiami, sfotografowałem poniższą bramę, o bramie pisałem także w TYM miejscu. Do tej pory nie wiem skąd pochodzi brama, gdzie była pod koniec XIX wieku. Obecnie jest na jednym z ogrodów w Malborku, wcześniej była w ogrodzeniu na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy ul. 500 lecia. Prawdopodobnie po przebudowie pomnika, wymieniono też bramę. Brama trafiła w ręce prywatne. Ale... Wydaje się, że brama może pochodzić z pierwotnego ogrodzenia. Czyli cmentarza żydowskiego? Trudno dopasować datę, cmentarz był powiększany w innych latach niż data na bramie, 1898 to rok budowy nowej synagogi, więc może wtedy mając fundusze, zadbano o kirkut? 

źródła: zbiory prywatne, zdjęcie własne