7 czerwca 2012

Quo Vadis Oblężenie 2012

Nadeszła nowa era na naszym malborskim zamku, trudno o turystów, trudno o nowe wystawy, nie ma nowych książek, za to mamy wiele nowych i ciekawych przetargów. Przetarg na usługi przewodnickie gdzieś tam przepadł/przepadnie, trudno nadążyć ;-) mniejsza z nim.
Ciekawym wydarzeniem w dziejach zamku oraz "turystycznego"miasta Malborka rozgrywającym się na naszych oczach jest przetarg na inscenizację oraz wydarzenia towarzyszące Dniom kultury średniowiecznej "Oblężenie 2012". W dniu wczorajszym (6 czerwiec) został ogłoszony trzeci przetarg na organizację tej imprezy. Do samej imprezy zostało pewnie z 40 dni, zaczynam się już zastanawiać ile jeszcze przetargów na tą zabawę da się wcisnąć w tym długim czasookresie ;-) Bo już przestałem się zastanawiać gdzie ta impreza miałaby się odbyć, w sumie kto by się tym przejmował w takiej sytuacji.
W każdym razie ostateczny termin składania ofert 15 czerwca 2012 i po tym dniu wszyscy będziemy wiedzieli... Co i jak?...

4 czerwca 2012

Towarzystwo Kolei Malborsko-Mławkowskiej

Towarzystwo Kolei Malborsko-Mławkowskiej (Marienburg-Mlawkaer Eisenbahn Gesellschaft) otrzymało koncesję 1 czerwca 1872 roku. Powstało ono jako firma „córka” funkcjonującej w Gdańsku firmy Koleje Gdańsko-Warszawskie. Twórcą projektu był pruski przemysłowiec żydowskiego pochodzenia dr. Bethel Henry Strousberg zwany „Królem kolei”, który przy wsparciu państwa zorganizował gdańskich kupców i założył firmę. Planowana linia kolejowa miała łączyć odcinek kolei wschodniopruskiej Gdańsk-Malbork z rosyjską szerokotorową linią Kolei Nadwiślańskiej. Kolej Nadwiślańska łączyła Mławę, poprzez Warszawę, Lublin i Chełm z Kowlem a przez dalsze połączenia z wybrzeżem Morza Czarnego. Towarzystwo Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej mające swą siedzibę w Petersburgu rozpoczęło budowę swojego odcinka w 1874 roku a cała trasa po stronie rosyjskiej była gotowa 17 sierpnia 1877 roku. Powstająca dwutorowa linia miała służyć głównie eksportowi Rosyjskiego zboża do Niemiec, a także przez port w Gdańsku do Anglii, Belgii, Holandii i Skandynawii. 1 sierpnia 1876 roku uruchomiono pierwszy odcinek łączący Malbork z Iławą o długości 68,9 km. Już 1 października przedłużono trasę do Montowa i jej długość wynosiła 94,1 km. Kolejny odcinek prowadził przez Zajączkowo do Działdowa (w sumie 129,6 km). Wkrótce po tym trasa osiągnęła ówczesną granicę między zaborem Pruskim i Rosyjskim a jej długość wyniosła 147,5 km. Linia wzięła swoją nazwę od położonej w pobliżu granicy miejscowości Mławka jednak nie było tam żadnego dworca. Ze względu na to, że kolej rosyjska miała szerszy rozstaw torów niezbędne było zorganizowanie bazy przeładunkowej. Stacja przeładunkowa została wytyczona w pasie granicznym w okolicy miejscowości Iłowo. Dzięki temu niewielkie Iłowo stało się ważnym ośrodkiem przeładunkowym i handlowym. Zbudowano tam stację z urzędem pocztowym i urzędem celnym oraz szereg urządzeń infrastruktury kolejowej niezbędnych do funkcjonowania linii. Oficjalnie połączenie Malbork-Mławka (Iłowo) otwarto 1 września 1877 roku ale już od 15 maja kursowały pociągi towarowe do Działdowa. 1 sierpnia 1884 roku Towarzystwo uruchomiło dodatkową linię, długości 6,4 km, z Zajączkowa do Lubawy. Od 1 kwietnia 1888 pruska kolej państwowa korzystała z 13 kilometrowego odcinka Kolei Malborsko-Mławkowskiej, od Działdowa do granicy, dla potrzeb swoich połączeń z Olsztyna i Grudziądza.

Remont pałacu w Waplewie Wielkim

źródło informacji

Odrestaurowanie zabytkowego pałacu w Waplewie Wielkim k. Malborka będzie kosztowało 6 mln zł, ponad połowę z tej kwoty przekaże Unia Europejska, niecałe dwa miliony dołoży Muzeum Narodowe w Gdańsku, którego oddziałem jest waplewski zabytek.

Odtworzenie wnętrz alkierzowego pałacu będzie możliwe, jak informuje PAP, dzięki bogatej dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji budynku sporządzonej w 1948 r. przez Andrzeja Sierakowskiego, potomka znamienitego i zasłużonego dla Polski rodu Sierakowskich. To do nich od II poł. XVIII wieku należał pałac, który przez lata był żywym ośrodkiem kultury polskiej, nazywano go nawet pomorskim Soplicowem. Bywali tu Fryderyk Chopin, Jan Matejko, Jan Kasprowicz, Józef Ignacy Kraszewski, Oskar Kolberg i Stefan Żeromski. W Waplewie był również nuncjusz apostolski w Polsce Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI.