4 stycznia 2012

Kościół św. Jana - ciekawostka z otoczenia kościoła

Przy kościele św. Jana na przestrzeni lat zmieniało się wiele w związku z małym placykiem
przy świątyni.

źródło: zbiory prywatne