21 stycznia 2012

Gustav i Willy Eisenack

Niegdyś wzorcowe gospodarstwo  Gustava Eisenacka i jego syna Willy'ego, uwieczniono na pocztówce z Wielbarku oraz okolicznościowym zdjęciu wykonanym przy kuźni w owym miejscu. 
Po wojnie PGR. Obecnie teren zajmowany przez "Fides" na ulicy Rolniczej.

Zdjęcie archiwalne wykonane z mostku na Młynówce, współczesne ujęcie z bliższej perspektywy ze względu na stojące domy jednorodzinne. 

źródło: zbiory prywatne