31 października 2016

Francuski Cmentarz Wojskowy Gdańsk

Francuski Cmentarz Wojskowy w Gdańsku
"A SES FILS MORTS POUR LA FRANCE EN POLOGNE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE RECONNAISSANTE"
(Swoim Synom poległym za Francję w Polsce - z wdzięcznością Republika Francuska) 

 
 

Francuski Cmentarz Wojskowy w Gdańsku położony jest przy ul. Powstańców Warszawskich. Na cmentarzu pochowanych jest 1152 ciał jeńców wojennych (w tym ze Stalagu XXB), robotników przymusowych, więźniów politycznych i osób cywilnych oraz Francuzów walczących w polskim ruchu oporu. Pochowani są także Alzatczycy wcieleni do armii niemieckiej. Są to ofiary I i II wojny światowej oraz Wojny Prusko-Francuskiej z 1870 roku, których ciała nie zostały przeniesione do Francji. Wśród 1127 krzyży i steli muzułmańskich 329 poświęconych jest anonimowym ofiarom wojny, kilka grobów zawiera pochówki zbiorowe. Na wszystkich pomnikach widnieje inskrypcja Mort pour la France (Poległ za Francję).
Cmentarz powstawał od 1948 roku ale zmienne koleje stosunków polsko-francuskich spowodowały, że dopiero w roku 1961 dokończono jego budowę. Dnia 10 września 1967 roku złożył na nim kwiaty gen. de Gaulle podczas swojej wizyty w Polsce.  Na cmentarzu znajduje się pomnik w postaci 3 monumentalnych krzyży na kamiennym postumencie do którego prowadzą szerokie schody.
Co ciekawe, podczas niwelowania terenu pod cmentarz odkryto pochówki żołnierzy francuskich z okresu wojen napoleońskich o których osoby wybierające to miejsce nie miały wcześniej pojęcia. 


Le cimetière militaire français de Gdańsk rassemble 1 152 corps, dont 329 inconnus, de prisonniers de guerre, déportés politiques, travailleurs forcés (STO), Malgré-nous, évadés des camps combattant dans les maquis polonais de la Seconde Guerre mondiale. (Wikipedia)