27 lutego 2012

Cegły z rozbiórki Starego Miasta w Malborku

W powojennych czasach PRL'owska propaganda spopularyzowała hasło: "Cały naród buduję swoją stolicę"
Jak to wyglądało w Malborku i jaki był przyczynek miasta do odbudowy stolicy? 
Wg Wiesława Jedlińskiego 15 lipca 1949 roku podczas posiedzenia MRN burmistrz Bronisław Wolny zdał relację z przebiegu odzysku cegieł w ramach akcji ARR. Pozyskano 3,8 mln sztuk cegieł, które przeznaczono na odbudowę Warszawy. Na podstawie zawartej umowy, miasto otrzymało 6,5 mln złotych. 
Trudno jest w dniu dzisiejszym stwierdzić gdzie konkretnie był przekazany materiał budowlany, czy do odbudowy konkretnych miejsc w stolicy, czy może w inne ważne i strategiczne dla Polski budowy. W każdym razie transporty wg informacji naocznych świadków "szły do Warszawy". Może w archiwach w Warszawie gdzieś są dokumenty związane z odbiorem transportów z Malborka i ich dalszym losem. 
Na pewno też miejscowa ludność korzystała z materiału rozbiórkowego w Malborku, który można było pozyskiwać z ruin, zapewne też i miasto wykorzystywało materiały ze Starego Miasta.
Co do kwestii, które miasto ile oddało cegieł i gdzie zostały one wykorzystane, pozostaje tylko dla wytrwałych poszukiwanie w archiwach. 
Los Starego Miasta w Malborku zmienił się bezpowrotnie w 1962 roku, kiedy to powzięto plany budowy nowego osiedla mieszkaniowego. Co prawda w 1984 roku pojawiła się iskierka nadziei na zmiany, ale o tym kiedy indziej ;-)

Stare Miasto po uprzątnięciu ruin


Cegły na Starym Mieścieźródło fotografii: Marienburg Archiv