30 września 2012

Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki Miasta Malbork z 2002 roku

Na stronie UM można odnaleźć Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki Miasta Malborkwydawałoby się nic wielkiego ale program został napisany w 2002 roku i warto zobaczyć co na przestrzeni ostatnich 10 lat zmieniło się w Malborku.
Myślę, że warto się zastanowić, w którym miejscu jest Malbork, co udało się zrobić, czego nie. Czy można w przyszłości korzystać w projektowaniu działań z działalności NGO itd. itp. Temat warty analizy i to także dlatego, że minęło 10 lat od napisania programu.


Polecam lekturę, gdyby dokumentu nie dało się pobrać ze strony UM proszę o kontakt, prześlę.

Spis treści bardzo ciekawej publikacji:

1 ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 5

2 METODOLOGIA 6
2.1. WYDZIELENIE REGIONU 7

3 TRENDY W TURYSTYCE 9
3.1. TRENDY W TURYSTYCE POLSKIEJ 10
3.1.1. Główne trendy w turystyce w 2001 roku 10
3.1.2. Przyjazdy – dane najnowsze 11
3.1.3. Wydatki turystów odwiedzających Polskę 13
3.1.4. Analiza uczestnictwa Polaków w turystyce 16
3.1.5. Prognoza przyjazdów do Polski i podróży krajowych 17
3.2. TRENDY W TURYSTYCE ŚWIATOWEJ 18
3.2.1. Ogólne tendencje w turystyce światowej 19


4 ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA REGIONU 20
4.1. WALORY TURYSTYCZNE MALBORKA 21
4.1.1. Walory naturalne 21
4.1.2. Walory antropogeniczne 22
4.1.3. Wnioski dotyczące walorów turystycznych miasta Malborka 25
4.2. STAN OCHRONY ŚRODOWISKA 26
4.3. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA 27
4.3.1. Wnioski dotyczące dostępności komunikacyjnej 28

5 STAN ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO REGIONU 29
5.1. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA 29
5.1.1. Baza noclegowa 29
5.1.2. Baza gastronomiczna 34
5.1.3. Baza uzupełniająca 35
5.2. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 36
5.2.1. Wnioski 38

6 DOMINUJĄCE FORMY TURYSTYKI 39
6.1.1. Wnioski dotyczące funkcjonujących form turystyki 42

7 ANALIZA S.W.O.T. 43
7.1. ANALIZA SILNYCH I SŁABYCH STRON MALBORKA W ZAKRESIE ROZWOJU TURYSTYKI 44
7.2. ANALIZA OKAZJI I ZAGROŻEŃ 45

8 ZINTEGROWANY PRODUKT TURYSTYCZNY REGIONU 46
8.1. PROCES TWORZENIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO REGIONU 47
8.2. SEGMENTACJA, WYTYCZNE STRATEGII 48
8.2.1. Profile segmentów 49
8.2.2. Charakterystyka docelowych segmentów 50
8.2.3. Ocena atrakcyjności segmentów – wybór segmentów docelowych 55
8.3. KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO DLA REGIONU 58
8.3.1. Schemat koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego Regionu 59
8.3.2. Zadania poszczególnych sub-produktów 61
8.3.3. Produkty uzupełniające 63
8.4. POZYCJONOWANIE PRODUKTU REGIONU 69
8.5. MARKA PRODUKTU REGIONU 72
8.5.1. Rdzeń marki (brand essence) 72
8.5.2. Benefity Marki (produktu) 74
8.6. NAJWAŻNIEJSZE ATRAKCJE ORAZ SKŁADNIKI INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PROJEKTOWANEGO PRODUKTU 76
8.6.1. Strefa turystyki kulturowej „Zamek i Stare Miasto” 77
8.6.2. Strefa turystyki edukacyjnej i przygody 84
8.6.3. Strefa szkoleń i biznesu 87
8.6.4. Strefa „Malbork dla aktywnych” 91
8.7. IMPREZY I WYDARZENIA 93
8.7.1. Opis wybranych imprez 95
8.8. GŁÓWNE CECHY I WALORY OMAWIANEJ KONCEPCJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO DLA MALBORKA 101

9 ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE REALIZACJI PROGRAMU 102
9.1. PROGRAMY WYKONAWCZE 105
9.1.1. Program „Żyjąca Kultura Malborka” 105
9.1.2. Program „Biznes w Malborku” 107
9.2. PROPOZYCJE MODELOWANIA OFERT TURYSTYCZNYCH 110

10 BUDOWA TOŻSAMOŚCI REGIONU 115
10.1. MARKA REGIONU 116
10.1.1. Godło promocyjne 119
10.1.2. Nazwa produktu turystycznego 119
10.1.3. System identyfikacji wizualnej 120
10.1.4. System zarządzania marką 120


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz