7 września 2012

Powojenne losy konspiracji pomorskiej

Polecam książkę wszystkim interesującym się powojenną historią naszych ziem. Publikacja zawiera sporo ciekawych informacji. Warto


TYTUŁ:     Powojenne losy konspiracji pomorskiej. Materiały sesji naukowej w Toruniu w dniu 19 listopada 1994r.
AUTOR:     Elżbieta Zawacka, Ryszard Kozłowski /red./
WYDAWNICTWO: Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej Toruń
ROK WYDANIA: 1995
ILOŚĆ STRON: 275 OPRAWA: Miękka NAKŁAD: 600 egzemplarzy

Spis treści:
Wstęp - (Ryszard Kozłowski)
Otwarcie Sesji - (Elżbieta Zawacka)

Referaty:
Ryszard Kozłowski - Sytuacja polityczna na Pomorzu po zakończeniu okupacji hitlerowskiej
Zdzisław Biegański - Organizacje konspiracyjne w województwie pomorskim (1945-1947)
Mirosław Golon - Represje NKWD wobec uczestników konspiracji pomorskiej
Krzysztof Sidorkiewicz - Represje władz polskich wobec uczestników konspiracji na Pomorzu
Włodzimierz Jastrzębski - Baza źródłowa do historii powojennej konspiracji na Pomorzu Gdańskim - stan badań, udostępnienia, wykorzystania i postulaty badawcze

Komunikaty i głosy w dyskusji:
Bogdan Chrzanowski - Konspiracja powojenna na Pomorzu - problemy badawcze
Andrzej Gąsiorowski - Polska Armia Podziemna (1945 -1947)
Andrzej Różycki - Konspiracja Ruchu Oporu Armii Krajowej i działania zbrojne Pomorskiej Brygady ROAK „Znicz" na terenie ziemi lubawskiej i michałowskiej w latach 1945-1947
Zygmunt Woźniczka - Zgrupowanie „Łupaszki" na Pomorzu w latach 1945-1947
Andrzej Lubiński - Armia Czerwona i NKWD w powiecie sztumskim a sytuacja ludności polskiej w 1945r.
Krzysztof Steyer - IV Dywizja Pomorskiej Armii Krajowej (prawda czy fikcja?)
Maciej Tadeusz Krzyżanowski - Wspomnienia z działalności w Delegaturze Sił Zbrojnych Okręg Morski w 1945 r.
Helena Nowicka-Jagielska - Okręgowa Delegatura Rządu na Pomorzu kryptonim „Zatoka" i jej powojenne losy
Józef Weltrowski - Losy powojenne drukarni i gazety „Głos Serca Polskiego" w Borach Tucholskich w rodzinnym gospodarstwie Józefa Weltrowskiego we wsi Jastrzębie
Waldemar Brenda - „Dzwon" w powiecie piskim
Barbara Otwinowska - Centralne więzienie dla kobiet w latach 1945-1956. Fordon - Inowrocław

Źródła i materiały:
Mirosław Golon - Aneksy do artykułu pt. „Represje NKWD wobec uczestników konspiracji pomorskiej
Anna Perlińska - Materiały do dziejów konspiracyjnych organizacji po zakończeniu okupacji niemieckiej w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz zasobie Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Andrzej Lubiński - „Łupaszaka" na Powiślu
Katarzyna Paturalska - Losy przywódców pomorskiej Armii Krajowej po 1945 r

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz