16 września 2012

Sprawa kwidzyńska. Internowanie, pobicie, proces 1982

informacja: IPN

Sprawa kwidzyńska. Internowanie, pobicie, proces 1982, tekst Karol Nawrocki, wybór i opracowanie materiałów ikonograficznych Karol Lisiecki, współpraca Tomasz Żuroch-Piechowski, Gdańsk–Kwidzyn 2012, 280 s.

Publikacja poświęcona jest akcji pacyfikacji działaczy opozycyjnych, jaka miała miejsce 14 sierpnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie, oraz jej następstwom. Przyczyną pobicia internowanych było domaganie się przez nich możliwości odbycia widzeń z rodzinami według ustalonych uprzednio zasad. W wyniku karygodnego zachowania straży więziennej pobitych zostało ponad pięćdziesięciu internowanych, z których dziewięciu trafiło do szpitala. Sprawców nigdy nie osądzono. Aresztem oraz wyrokami więzienia ukarano natomiast… sześciu internowanych, których oskarżono o zorganizowanie buntu i napaść na funkcjonariuszy służby więziennej.

Wydawnictwo składa się z dwóch części – tekstowej oraz ilustracyjnej. W pierwszej, autorstwa Karola Nawrockiego (historyka z pionu edukacyjno-badawczego gdańskiego oddziału IPN), przedstawiono w zarysie historię Kwidzyna, okres stanu wojennego w regionie kwidzyńskim, sam Ośrodek Odosobnienia w tym mieście, a także krok po kroku wydarzenia z 14 sierpnia 1982 r. i ich następstwa. Wyboru materiału ilustracyjnego do drugiej części (i ich opisu) dokonał Karol Lisiecki, pracownik pionu archiwalnego gdańskiego oddziału IPN. Z historykami współpracował Tomasz Żuroch-Piechowski.

W albumie można znaleźć także słowo wstępne prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, a także podziękowania Zbigniewa Kobana, zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność”.

Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Maszoperia Literacka oraz gdańskiego oddziału IPN, przy wsparciu miasta Kwidzyn, gminy Kwidzyn, miasta i gminy Prabuty oraz gmin: Gardeja, Ryjewo i Sadlinki.

SPIS TREŚCI

Łukasz Kamiński
Słowo wstępne Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
Piotr Duda
Przesłanie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Zbigniew Koban
Podziękowania
Karol Nawrocki

Wstęp
I    Kwidzyn
II   Stan wojenny
III  Ośrodek Odosobnienia w Kwidzynie
IV  „Krwawa sobota”
V   Prowokacje?
VI  Między pobiciem a procesem
VII Proces elbląski
Posłowie
Karol Lisiecki

Ilustracje
Indeks nazwiskBrak komentarzy:

Prześlij komentarz