17 września 2012

Dzieje miasta Sztumu w latach 1416-1772


Dzieje miasta Sztumu w latach 1416-1772 
Szramowski Wojciech

Rok wydania: 2011
Liczba stron: 338
Okładka: miękka
Format: 158 x 226 mm
Cena: 30 zł
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Towarzystwo Naukowe w Toruniu

źródło informacji

Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie wszystkich podstawowych aspektów życia i działalności mieszkańców miasta Sztumu i jego przedmieść z Podzamczem włącznie. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, z podrozdziałami, zakończenia, aneksów, wykazu map, rysunków i fotografii, streszczenia niemieckiego i angielskiego oraz indeksu osób. Nie została tu szerzej poruszona kwestia funkcjonowania samego starostwa sztumskiego, którego władze rezydowały na zamku przylegającym do miasta. Wyjątek stanowić miały kwestie współpracy, współistnienia i konfliktów, które pojawiały się między starostwem i miastem głównie w związku z nieuregulowaną ostatecznie sprawą rozgraniczenia tych dwóch podmiotów prawnych na obszarze Podzamcza i woli miejskiej. W związku z tym do rozwiązania na kanwie poniższej dysertacji pozostało zagadnienie analizy zysków i strat wynikających ze zwierzchnictwa starostwa nad miastem [...]. Ramy czasowe pracy zawężone zostały do przedziału czasu ograniczonego z jednej strony lokacją miasta w 1416 r., a z drugiej strony pierwszym rozbiorem Polski, który kończył okres polskiego władztwa w Sztumie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz