29 lutego 2012

Szpital Jerozolimski - aneks do umowy ze Stowarzyszeniem

źródło materiału (fragment)

Burmistrz Malborka Andrzej Rychłowski podpisał w Kolonii aneks do porozumienia w sprawie korzystania ze Szpitala Jerozolimskiego. Stronę niemiecką reprezentowali członkowie zarządu Stowarzyszenia Szpitala Jerozolimskiego - dr Klaus Hemprich i dr Hans Kaltenecker.
Podpisanie aneksu było między innymi efektem wątpliwości, które członkowie Stowarzyszenia Szpitala Jerozolimskiego zgłaszali władzom miasta po oddaniu do użytku parteru zabytku. Gdy w marcu 2011 roku, doszło do oficjalnego otwarcia dołu obiektu, okazało się, że w pomieszczeniach nie ma miejsca dla Stowarzyszenia Szpitala Jerozolimskiego. Budynek został zagospodarowany przez ówczesny Miejski Dom Kultury. 
- Celem naszej współpracy [z miastem - red.] nie była sama renowacja budynku, ale stworzenie centrum polsko-niemieckiego - mówił wtedy dr Klaus Hemprich. 
Po miesiącach ustaleń powstał aneks, który zadowala członków stowarzyszenia. Urząd Miasta wyjaśnia, że Szpital Jerozolimski, tak jak od początku zakładano, będzie centrum spotkań polsko-niemieckich i międzynarodowych. Stowarzyszenie Szpitala Jerozolimskiego będzie prowadzić w nim badania nad szpitalnictwem w czasach panowania zakonu krzyżackiego, będzie tam miało również własną bibliotekę i archiwum. Budynek wykorzystywany będzie również w celach wystawienniczo-edukacyjnych o charakterze regionalnym.Może kiedyś uda się zagospodarować Marienburg Archiv w Malborku nim całkowicie zniknie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz