21 lutego 2012

Historia pewnego statku...

Jak niesamowita jest historia naszych okolic w dawnych czasach, zaobserwować można na przykładzie transportu, oprócz wcześniej wspomnianego, a tylko zaczętego tematu lotnictwa, szeroko opisywanej min. w książkach kolei czy też transportu drogowego jest flota śródlądowa.

Częstym bohaterem starych zdjęć związanych z widokiem zamku od strony Kałdowa jest statek. Pojawia się on na wielu fotografiach przeróżnych autorów. Owym statkiem jest Johann Wiebe... a skąd się wziął? Otóż:

W roku 1925 kupcy malborscy uruchomili cotygodniowe połączenie drogą wodną z Królewcem.
Do tego celu wykorzystywany był statek "Johann Wiebe", nazwany tak na cześć zmarłego w 1924 roku pierwszego przewodniczącego Stowarzyszenia Kupców Malborskich oczywiście Johanna Wiebe, który był właścicielem m.in. Hotelu "Weisess Lamm".

100 tonowa jednostka pod dowództwem kapitana Skibbe odbywała cotygodniowe rejsy do Królewca i z powrotem bez zatrzymywania się w Elblągu. Do Królewca wysyłano różne ładunki drobnicowe oraz cukier i zboże, a w drogę powrotną do Malborka zabierano również drobnice, różne surowce i piwo.

Taka to ciekawostka malborska z zamkiem w tle ;-)
źródło: zbiory prywatne, Marienburg Archiv

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz