7 listopada 2014

Nagroda Baszty Maślankowej 2014

źródło informacji: LINK

Do 20 listopada można zgłaszać kandydatów do dorocznej Nagrody Baszty Maślankowej w czterech kategoriach: najlepszy projekt, osobowość NGO, mecenat, wolontariusz.
Do udziału w konkursie, którego celem jest docenienie organizacji pozarządowych z powiatu malborskiego oraz instytucji i firm wspierających NGO, zapraszają grupa nieformalna Układ Homera oraz partnerzy: Starostwo Powiatowe w Malborku i Stowarzyszenie MC Kwadrat.

"Celem jest wyróżnienie osób, organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm, dla których społeczne zaangażowanie jest sensem istnienia. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, firmy i instytucje z powiatu malborskiego."


• Kategoria I: NAJLEPSZY PROJEKT
• Kategoria II: OSOBOWOŚĆ NGO
• Kategoria III: MECENAT
• Kategoria IV: WOLONTARIUSZBrak komentarzy:

Prześlij komentarz