17 listopada 2014

Most imienia Pawła Włodkowica

Most na Młynówce w pobliżu zamku od jakiegoś czasu nosi imię Pawła Włodkowica.


Oto kilka informacji dotyczących tej nazwy, źródło: LINK

Paweł Włodkowic to wybitna postać z odległych dziejów naszego państwa - prawnik, rektor uniwersytecki, znakomity dyplomata. Urodził się ok. roku 1370 w Brudzeniu koło Płocka, zm. 2 marca 1436 w Krakowie. Naukę na poziomie podstawowym, średnim i wyższym pobierał w Płocku – odpowiednio: w kolegiacie św. Michała, szkole św. Bartłomieja i wyższej szkole katedralnej kształcącej przyszłych rektorów szkół; najprawdopodobniej także w Płocku przyjął święcenia kapłańskie.

Studiował następnie na uniwersytecie w Pradze i w Padwie, skąd (z opinią człowieka zdolnego i pracowitego) powrócił do Krakowa, gdzie doktoryzował się z prawa kanonicznego. Włodkowic zdobywał więc staranne wykształcenie, by w rezultacie uzyskać tytuł doktora prawa, godność rektora Uniwersytetu Krakowskiego, a w kluczowych dla kraju sprawach, także poselstwo Króla Polski. Te ostatnie dotyczyły szeregu sporów i procesów z Zakonem Krzyżackim.

Sprawie polskiej zasłużył się jako uczestnik naszej delegacji na sobór w Konstancji (1414-1418), na którym orężem intelektualnym (siłą argumentu - poprzez słowo i pióro) pokonał antypolską politykę Krzyżaków, w tym słynny, napisany na krzyżackie zamówienie paszkwil Jana Falkenberga, w którym autor opisuje obrazowo, jak należy wytępić Polaków przy zachowaniu poczucia nieskazitelnej prawości.
To z ust naszego erudyty świat usłyszał odkrywczy traktat oparty na dwóch przesłaniach:
- względem pogan obowiązują te same prawa, co względem chrześcijan,
- nie wolno przemocą narzucać wiary.

Paweł Włodkowic należy do grona tych zdumiewających myślicieli, wobec których upływ czasu okazuje się szczególnie łaskawy, czyniąc zadziwiająco aktualnymi zasadnicze przesłania płynące z jego dorobku. A dorobek ten po dziś dzień dostarcza cennych wskazówek, jak respektować prawa narodów, człowieka i obywatela. Dziś zbyt mało znana jest słynna wypowiedź Pawła Włodkowica: „Wiara jest cnotą teologiczną, dlatego szerzenie jej należy do teologów, a nie wojowników”.

Permanentny brak publikacji jego osiągnięć, przez wieki i przez rozliczne europejskie ośrodki naukowe, może być spowodowany dość powszechnym traktowaniem terenów położonych na wschód od Niemiec jako intelektualnej pustyni. Teoria prawa narodów wypracowana przez polskich uczonych, wśród których główną rolę odegrał Paweł Włodkowic, wyprzedzała o ponad 200 lat dzieła Grocjusza, uważanego za ojca prawa narodów, a także o ponad 100 lat dzieła uczonych, których uważa się za prekursorów tego prawa.

Paweł Włodkowic – siłą rzeczy - wplata się w dzieje Malborka jako historycznej stolicy Zakonu Krzyżackiego i z powyższych przyczyn zasługuje na godne upamiętnienie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz