27 listopada 2014

Jak ratować domy podcieniowe?

źródło informacji: LINK

Pasjonaci, właściciele domów podcieniowych, historycy sztuki, konserwatorzy zabytków, przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych porozmawiają o tym, co należy zrobić, by ratować te zabytki. Na spotkanie w sobotę, 29 listopada, CSE „Światowid” zaprasza wszystkich, którym temat domów podcieniowych jest bliski.

Do dyskusji o tym, co i kto - dziś oraz w przyszłości - powinien zrobić, by ratować drewnianą architekturę regionalną Żuław, w tym domy podcieniowe, jak również do osobistego zaangażowania się w działania na rzecz zabytków, będą zachęcać uczestników eksperci: 

- dr Iwona Liżewska - historyk sztuki, specjalistka w zakresie architektury regionalnej, kierownik olsztyńskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
- Dariusz Chmielewski - pomorski wojewódzki konserwator zabytków,
- dr Jerzy Domino - historyk sztuki, pracownik elbląskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie,
- Marek Opitz - prezes Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski, pomysłodawca i realizator wielu przedsięwzięć na rzecz regionu, właściciel domu podcieniowego w Żelichowie / Cyganku.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz