7 marca 2012

Hille - przejęcie sklepów Flatauer'a w Malborku

Jeden z najbogatszych mieszkańców przedwojennego Malborka Arnold Flatauer w roku 1933 został ze względu na wyznawaną wiarę zmuszony wraz z żoną do emigracji. Jego sklepy zostały przekazane członkowi NSDP - Hille (źródło: VisitMalbork.pl)

Nie posiadamy zdjęcia domu towarowego Conitzer & Söhne (na Starym Mieście) po zmianie właściciela, ale drugi sklep znajdujący się na rogu  ulic Deutsch-Ordens-Strasse (17 Marca) i Grosse Geistlichkeit (Piłsudskiego) po przejęciu wyglądał tak jak na poniższym zdjęciu. W załączeniu także karta z logiem nowego właściciela.

źródło: zbiory prywatne, Marienburg Archiv


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza