6 marca 2012

2,3 mln zł na odbudowę murów obronnych Malborka

źródło informacji - fragment


Urząd Miasta Malborka pozyskał 2,3 mln zł na odbudowę średniowiecznych murów obronnych miasta oraz opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania bulwaru nad Nogatem. Pieniądze zostały pozyskane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja, a partnerem Malborka było miasto Swietłyj z Obwodu Kaliningradzkiego.Jak informuje Urząd Miasta Malborka, kwota 2,3 mln zł stanowi 90 proc. kosztów prac inwestycyjnych w Malborku. Celem projektu jest odbudowa ruin murów obronnych Starego Miasta w Malborku, opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie bulwarów, opracowanie koncepcji rozwoju stref rekreacyjnych i turystycznych w Malborku, a także wymiana doświadczenia pomiędzy partnerami projektu w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej oraz zacieśnianie relacji sąsiedzkich pomiędzy samorządami i ich krajami. 


Dawne ujęcie fragmentu murów


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz