10 grudnia 2011

Droga do zamku w XIX wieku

Fotografia wykonana 21.07.1891 pochodzi z publikacji: "Hermann Ventzke (1847-1936) w drodze z kamera̜ płytowa" - katalog wystawy

źródło: zbiory prywatne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz