12 grudnia 2011

Czas wielkich zmian - Zamek w Malborku w 1887 i 1891 roku

Fotografie wykonane 27.07.1887 i 21.07.1891 pochodzą z publikacji: "Hermann Ventzke (1847-1936) w drodze z kamera̜ płytowa" - katalog wystawy

źródło: zbiory prywatne


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz