2 grudnia 2011

W pięćsetną rocznicę pokoju toruńskiego... - medal pamiątkowy

...i powrotu ziemi malborskiej do macierzy.

źródło: zbiory prywatne


1 komentarz: