24 stycznia 2015

Żuławy w 1945 roku


Opracowania dotyczące sytuacji na Żuławach w ostatniej fazie wojny, jak i bezpośrednio po zajęciu tych terenów przez wojska sowieckie. W książce znajdują się następujące referaty:

Wojciech Łukaszun, Operacja pomorska Armii Czerwonej na Żuławach w 1945 roku
Tomasz Gliniecki, Walki 321. Dywizji Strzeleckiej o opanowanie Żuław Elbląskich w styczniu 1945 roku
Marcin Westphal, Drogi ewakuacji ludności niemieckiej przez Żuławy na przełomie 1944/1945 roku
Ryszard Rząd, Malbork 1945. Raport z oblężenia
Waldemar Moska, Polscy sportowcy w Stutthofie w 1945 roku
Wiesław Łach, Mierzeja Wiślana w działaniach wojennych w 1945 roku
Bartłomiej Garba, Sytuacja ludności na Żuławach po wkroczeniu Rosjan do końca 1945 roku
Marcin Owsiński, Niemcy w gminie Stutthof/Sztutowo w 1945 roku
Mirosław Golon, Straty w gospodarce rolnej na Żuławach w 1945 roku
Jolanta Justa, Osadnicy na ziemi malborskiej w 1945 roku. Zmiany ludnościowe oraz kształtowanie się życia społecznego
Marzena Kruk, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Malborku
Łukasz Jasiński, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku wobec zbrodni na Żuławach.


Książka dostępna w sprzedaży w cenie 15 zł

3 komentarze: