11 stycznia 2013

W Malborku 100 i 200 lat temu

1813
15 stycznia 1813 roku miasto i zamek zostały zajęte przez Rosjan. 
Byli to ścigający niedobitki Wielkiej Armii - Kozacy. Tylna straż armii napoleońskiej, z królem Joachimem Muratem na czele, opuściła Malbork 12 stycznia. Okres wojen napoleońskich przyniósł miastu wielkie straty. Miasto było obciążone kontrybucjami, robotami przymusowymi i zmuszane do ponoszenia kosztów kwaterunków stacjonujących w nim oddziałów. Przeciągające przez miasta wojska dokonywały grabieży a przywleczona dżuma zbierała śmiertelne żniwo wśród mieszkańców. Miało to niewątpliwy wpływ na zubożenie społeczeństwa i zahamowało rozwój gospodarczy miasta.
1 maja 1813 roku zostało oficjalnie otwarte Seminarium Nauczycielskie.  
Formalnie powołane zostało fundacją króla pruskiego 20 października 1812 roku a otwarcie, które pierwotnie planowano na 1 stycznia 1813 przesunęło się z powodu trwającej wojny Napoleońskiej. Seminarium było przeznaczone dla 14 słuchaczy ale początkowo miało tylko trzech uczniów, którzy ledwie umieli pisać i czytać. Dyrektorem został kaznodzieja Wiliam Ludwig Habler. Szkoła szybko się rozwijała i w połowie XIX wieku, za czasów dyrektora Ernsta Michaela Borowskiego, podjęto się budowy nowego budynku z internatem dla 90 uczniów. Budynek pochłonął imponującą, jak na owe czasy, sumę 400.000 Marek i został oficjalnie oddany do użytku 22 października 1876 roku. Gmach szkoły położony przy ówczesnej ulicy Birkgasse (obecnie ulica Jagiellońska), choć przebudowany przetrwał do dziś i dalej służy oświacie. Seminarium zakończyło swoją działalność w 1925 roku. Podczas swojej 112 letniej działalności wykształciło się tam ponad 3000 nauczycieli, pracowało 50 wykładowców oraz 9 dyrektorów.

1913
 Na placu przed Bramą Mariacką po raz ostatni odbyły się słynne malborskie targi konne. Jarmark koński z wielką pompą organizowany był corocznie od 1878 roku i cieszył się wielkim zainteresowaniem.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza