24 sierpnia 2012

Ulica Sierakowskich zastąpi dawną ul. Solną

źródło: LINK

Podczas wczorajszej Sesji Rady Miasta Malborka ( 23 sierpnia br.), radni miejscy jednogłośnie przyjęli uchwałę o zmianie nazwy dotychczasowej ul. Solnej. Patronami ulicy będą teraz Stanisław i Helena Sierakowscy. Zmiany dokonano na wniosek malborskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Inicjatywa ta została także poparta przez Dyrekcję Muzeum II Wojny Światowej z siedzibą w Gdańsku.

Kim byli Stanisław i Helena Sierakowscy?


Stanisław i Helena Sierakowscy
- rodzice siedmiorga dzieci, właściciele  majątku w Waplewie (ziemia malborska), rozstrzelani w 1939 r. przez Niemców w zbiorowej egzekucji, wraz z córką i jej mężem.

Stanisław Sierakowski
(ur. w 1891 r. w Waplewie, zm. w 1939 r. w Rypinie) pochodził z zamożnej rodziny właścicieli ziemskich w Waplewie i Osieku Rypińskim. W czasach gimnazjalnych spędził tydzień w więzieniu za działalność w kółku Filomatów Pomorskich. Uczestniczył w przygotowaniu plebiscytu narodowościowego. Po 1919 r. współtworzył Związek Polaków w Prusach Wschodnich, a następnie Związek Polaków w Niemczech. Wybrany jego pierwszym prezesem. W pierwszym okresie finansował działalność ZPwN. Częste podróże podejmowane w ramach działalności politycznej finansował z własnych pieniędzy. Zaciągał liczne kredyty, których na skutek kryzysu nie był w stanie spłacić, co stało sie przyczyną utraty większości majątku waplewskiego. Od licytacji majątku uratowała go pożyczka udzielona przez rząd polski. Po przejęciu władzy przez NSDAP opuścił Niemcy i osiadł w majątku osieckim.

Helena Sierakowska
z domu Lubomirska (ur. 1895 r. w Przeworsku koło Łańcuta, zm. 1939 r. w Rypinie). W 1917 r. stanęła na czele komitetu zbierającego dary dla poszkodowanych przez wojnę Polaków z Kongresówki. W 1920 r. przeprowadzono plebiscyt, w którym ludność zamieszkująca Warmię, Mazury i ziemie malborskie miała zdecydować, czy chce przyłączenia tych ziem do odrodzonego państwa polskiego czy ich pozostawienia w granicach Prus Wschodnich. Podczas plebiscytu była animatorką polskości i finansowała wolontariuszy sprawy polskiej. Wyniki plebiscytu okazały się przegraną Polski. Dzięki staraniom Heleny Sierakowskiej w 40 niemieckich szkołach na ziemi malborskiej wprowadzono lekcje polskiego. Z pomocą innych osób zorganizowała 15 polskich przedszkoli, do których uczęszczało 650 dzieci polskich. Była również prezesem Polsko – Katolickiego Towarzystwa Szkolnego. Działała w Towarzystwie Ziemianek i Towarzystwie Kobiet św. Kingi. 

Co ciekawe i warte podkreślenia jest to ulica w Malborku na której nie ma ani jednego budynku , nikt na niej nie mieszka i nie wiadomo czy ten stan się kiedykolwiek zmieni. Co więcej stan ulicy i otoczenia pozostawia wiele do życzenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz