7 marca 2015

Historyczna ciekawostka z Kałdowa

Obecnie kojarzymy to miejsce z parkingami dla turystów, którzy przyjechali do Malborka zwiedzić zamek, a jednocześnie nie mają ochoty wjeżdżać do miasta. Kiedyś to miejsce wyglądało inaczej, wydarzenia z marca 1945 roku i zniszczenia mostów przez wojska Niemieckie spowodowały, że w latach powojennych doszło do znacznych zmian. Wyburzono niepotrzebne budynki, zlikwidowano kolej wąskotorową w kierunku mostu, usunięto jeden z nasypów. Do dnia dzisiejszego pozostała droga dojazdowa do nieistniejącego mostu, która biegła pomiędzy torami oraz linia normalnotorowa z wiaduktem nad drogą krajową 55. Nie ma drugiego wiaduktu, nie ma stacji kolei wąskotorowej w Kałdowie. Nie ma pozostałości budynków. Pozostał jednak niedawno odkryty kamień z napisem pokazującym kierunek do Malborka.


>>----> NACH MARIENBURG >>---->