22 czerwca 2014

Filia domu handlowego Conitzer & Söhne - wczoraj i dziś

Sklep znajdujący się na rogu  ulic Deutsch-Ordens-Strasse (17 Marca) i Grosse Geistlichkeit (Piłsudskiego), w trzech kolejnych ujęciach - przed wojną gdy został został przekazany członkowi NSDP - Hille. Ujęcie po wojnie oraz współczesne.
Zwracają uwagę ogromne okna w przedwojennej elewacji.