13 kwietnia 2012

Tajemnica terenów kolejowych w Malborku

Na bardzo szczegółowej mapie terenów kolejowych w Malborku znajduje się bardzo wiele ciekawych oznaczeń. Mapa została opracowana w 1953 roku, być może w dużej mierze na podstawie nieznanych nam map z okresu 1939-45. Poniższy rysunek jest fragmentem większej całości i zawiera informacje, które zostały zaktualizowane na mapie o lata 1954-1964 przez autorów.
Bardzo ciekawym oznaczeniem jest informacja o istnieniu czterech fundamentów oznaczonych jako "fundamenty po barakach". Prawdopodobnie chodzi o komando robocze Stalagu XXB lub obóz pracy - Bauzug-Oberbautruppe, który założony został w 1941 roku, a zlikwidowany w II 1945. W obozie przebywali Polacy, przeciętny stan - 200 osób. Pracowali przy naprawie torów kolejowych, a ich obóz prawdopodobnie przez jakiś czas mieścił się w wagonach na terenie dworca kolejowego.

Fundamenty baraków miały odpowiednio wymiary:
   12 x 42 m
   8 x 31 m - 2 baraki
   12 x 27 m
Obecnie nie istnieją.

Nadal bardzo wielką zagadką pozostaje dworzec i tereny kolejowe w czasie II wojny światowej, jak wielki to musiał być węzeł kolejowy i jak znaczącą pełnił rolę.



źródło: zbiory prywatne, bardzo dziękujemy


ujęcie współczesne - Google Earth