12 grudnia 2014

Malbork. Historia miasta dokumentem pisana - publikacja


Informujemy także, że staraniem Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku ukazała się publikacja pt. „Malbork. Historia miasta dokumentem pisana”, która jest próbą subiektywnej edycji źródłowej dokumentów dotyczących dziejów miasta Malborka. Prezentowane materiały skupiają się bardziej na życiu codziennym ówczesnych mieszkańców, niż na tych wielkich i doniosłych wydarzeniach, które często mocniej związane były z zamkiem malborskim niż z samym miastem. Mając na uwadze także promocję zasobu malborskiego Archiwum, dominująca rola przypadła reprodukcjom materiałów z okresu pruskiego. 
Ogółem publikacja zawiera 77 reprodukcji dokumentów, fotografii i map. Najstarszy dokument sięga czasów krzyżackich, z początków XIV w. W układzie prezentowanych reprodukcji zarysowuje się podział na poszczególne epoki w dziejach historii miasta: okres krzyżacki (od powstania miasta do wojny trzynastoletniej); okres władztwa polskiego (do czasu I-wszego rozbioru Rzeczpospolitej) oraz okres pruski (1772-1944) - okres rozwoju nowożytnego miasta. Publikację kończy prezentacja kilku wybranych dokumentów z okresu tworzenia się powojennej władzy polskiej z lat 1945 – 48. Każda reprodukcja na stronie nieparzystej publikacji została opatrzona opisem. Na potrzeby poniższego wydawnictwa zdecydowano się na zamieszczenie obok niektórych, wybranych dokumentów krótkich komentarzy, nakreślając nieco tło  historyczne, sytuację społeczno – polityczną panująca w chwili wystawienia dokumentu, bądź jego następstw. Publikacja dostępna jest w siedzibie Archiwum.

strona Archiwum: LINK 


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz