13 kwietnia 2013

Święci Orędownicy. Gotycka rzeźba na zamku w Malborku

Informacja: LINK

Wystawa Święci Orędownicy, ulokowana w dawnych sypialniach klasztornych na Zamku Wysokim, jest ekspozycją stałą, prezentującą zbiory Muzeum Zamkowego w Malborku w zakresie rzeźby gotyckiej. Jej głównym tematem jest kult chrześcijańskich świętych w czasach średniowiecza.

       Kim byli święci?
                    Komu i czemu patronowali?
                                          Jakich cudów dokonywali?

Wystawa jest okazją do spojrzenia na problem średniowiecznej pobożności z perspektywy sztuki tej epoki.
Celem wystawy jest nie tylko prezentacja zbiorów malborskiego muzeum, ale przede wszystkim wpisanie dzieł sztuki w szerszy kontekst, ich wzajemne zestawienie i pogrupowanie, w taki sposób, aby nadać całości narracyjnego charakteru. Święci Orędownicy to opowieść o kulturze, sztuce, religii i estetyce czasów średniowiecza.
Układ wystawy nie jest chronologiczny, lecz podporządkowany ikonografii i prowadzi widzów od ogółu do szczegółu, a więc od szerokiej perspektywy kultu świętych w średniowieczu, poprzez kult relikwii, aż do kultu świętych szczególnie popularnych na terenie dawnych Prus Krzyżackich, czyli przede wszystkim patronów Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.
 
Na wystawie zgromadzono przede wszystkim rzeźby drewniane i kamienne, a także przykłady malarstwa i złotnictwa. Przy czym, przykłady lokalnej twórczości snycerskiej zestawione zostały ze sztuką z terenu Wielkopolski i Śląska oraz pojedynczymi obiektami pochodzącymi z ośrodków europejskich, takich jak Kolonia czy Erfurt. Daje to możliwość zapoznania się ze sztuką średniowiecza w szerokiej perspektywie, ale także poprzez skontrastowanie wytwórczości różnych ośrodków, uwypukla odrębność artystyczną Prus.
Wyróżnikiem malborskiej ekspozycji jest strefa edukacyjna, której centralnym punktem jest kopia gotyckiej Madonny, z zaznaczonymi przekrojowo warstwami technologicznymi (od drewna przez warstwy podkładu i gruntu – po polichromię) oraz multimedia dające sposobność zapoznania się z etapami powstawania rzeźb drewnianych w średniowieczu.

Data otwarcia: 20 kwietnia 2013 rok
Miejsce ekspozycji: dormitoria na Zamku Wysokim
Kurator wystawy: Monika Czapska
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz