7 marca 2013

Opuszczona ruina przy Armii Krajowej 11-12 sprzedana


źródło informacji - fragment

Po niemal 3,5 roku od pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 11-12 znalazł się nabywca działki zabudowanej budynkiem z 1880 roku. Urząd Miasta Malborka zbył nieruchomość za 161,6 tys. zł.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w 2009 roku, a cena wywoławcza za nią wynosiła 470 tys. zł. Do przetargów nikt nie przystępował, nawet po stopniowych obniżkach cen wywoławczych. Miały na to wpływ zapewne m.in. obowiązki nowego właściciela nieruchomości.

- Urząd Miasta dysponuje opinią konserwatorską w zakresie rozbiórki przedmiotowego budynek - wyjaśniał nam wcześniej Roman Milanowski, inżynier miasta. - Wynika z niej, że budynek może być tymczasowo rozebrany. Uwarunkowane to jest jednak wykonaniem dokładnej inwentaryzacji konserwatorskiej budynku oraz złożenia deklaracji o jego odbudowie i odtworzeniu historycznej skali, formy i materiałów - w przypadku nowego zagospodarowania nieruchomości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz