12 września 2011

Wernisaż wystawy "Za świętą sprawę - żołnierze Łupaszki" w Urzędzie Miasta

Zapraszamy!

Burmistrz Miasta Malborka oraz Prezes Malborskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zapraszają na inaugurację wystawy Instytutu Pamięci Narodowej pn.: „Za świętą sprawę – żołnierze »Łupaszki«”, która odbędzie się w dniu 14 września br. o godz. 15:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka.
Wystawa przybliża zagadnienie genezy podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej. Przedstawia początki okupacji na Wileńszczyźnie, losy Polaków i ich opór wobec obu totalitaryzmów. W szczególny sposób skupia się na historii żołnierzy mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” − od początku ich walki na Wileńszczyźnie aż do powojennego okresu na Podlasiu i Pomorzu. Celem wystawy jest ukazanie poświęcenia i wysiłku uczestników konspiracji niepodległościowej po 1945 roku oraz podkreślenie, że działalność ta była kontynuacją czynu zbrojnego z okresu II wojny światowej.
Gościem specjalnym otwarcia wystawy będzie dr hab. Piotr Niwiński - profesor Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Instytutu Politologii UG. Zajmuje się on dziejami Okręgu Wileńskiego AK, historią konspiracji antykomunistycznej oraz aparatem represji na Pomorzu po 1945 roku. Jest autorem blisko stu publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. monografii "Okręg Wileński AK 1944-1948", która otrzymała Nagrodę im. Jerzego Łojka. Jest również współautorem albumów "Żołnierze wyklęci", "Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956" oraz "Brygady Łupaszki" Podczas inauguracji wystawy prof. Niwiński wygłosi wykład pt.: „Działalność podziemia niepodległościowego na Pomorzu”. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby szerzej poznać poruszone zagadnienie.

źródło: http://www.82-200.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz