20 stycznia 2011

Franciszkanie w Malborku

Mieli swoją kaplicę św. Ducha przy obecnej ulicy Mickiewicza 68. Kaplica znajdowała się tam razem z klasztorem, działał przy kaplicy katolicki szpital wyznaniowy.
Losy franciszkanów w Malborku były burzliwe, działali oni w cieniu swastyki. Prześladowani przez reżim hitlerowski, wielokrotnie aresztowani, wcielani siłą do Wermachtu. Franciszkanie działali w Malborku do 1945 roku, ale nie wiemy od kiedy ;-)

Po Franciszkanach pozostało nam takie oto zdjęcie szopki :-)

1 komentarz: