25 marca 2015

Koleją wąskotorową po zamku

Dziś nie zostało już wiele śladów trasy kolei wąskotorowej, która biegła przez mury przedzamcza. Rozebrano ostatnie filary na wałach podczas prac na ulicy Parkowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz